Viên uống tăng cường miễn dịch điều trị ung thư của hãng Puritan’s Pride – BETA GLUCANS 1,3 60 viên

1.456.000

Viên uống tăng cường miễn dịch điều trị ung thư của hãng Puritan’s Pride – BETA GLUCANS 1,3 60 viên

Tác dụng diệt tế bào ung thư

Tác dụng tích cực của Beta Glucan lên các tế bào ung thư khá đa dạng, một trong những tác dụng đó là kích hoạt và làm tăng số lượng của các tế bào miễn dịch của cơ thể gọi là macrophage và tế bào sát thủ tự nhiên NK Cell .

Macrophage là hàng rào miễn dịch đầu tiên bảo vệ và chống lại bất cứ yếu tố ngoại lai nào xâm nhập cơ thể, kể cả các tế bào ung thư .